úvod   /   Články

Články

V této sekci naleznete aktuální články pojednávající o dění ve firmě, našich zkušenostech z praxe, anebo zajímavosti a novinky, které bychom Vám rádi sdělili. To vše v oborech HR jako human relations, psychologie práce, neuroscience, Agile a Lean management a další.
 
 

Aktuální články:

Employer branding - why is it so important and how it can help your company We are helping one of our customers (name replaced with 'SomeGenericCompany') with complex employer branding. One of project's prerequsities was a situation analysis. And as it will probably be valid for many similar (and even less similar) companies we have decided to share it with you. Maybe you'll find it useful.
This article will help you figure out what is employer branding, why is it so needed and how it can be used to gain decisive advantage for your business. více
Seznam doporučené literatury Chcete se o tématech, kterými se zabýváme, dozvědět víc? Rádi se s vámi podělíme o knihy, které nás inspirovaly a ze kterých čerpáme ideje při návrzích řešení praktických problémů ve vašich firmách. více
Neangažovaní zaměstnanci - málo zřetelný problém s velkými důsledky Jeden z velkých problémů současných firem (a společnosti jako celku) je to, že statisticky cca 50% zaměstnanců firem není angažovaných ('disengaged'), tj. dělají pouze nezbytné minimum práce tak, aby nebyli nějak perzekuováni (na mzdě, nebo vyhozeni). Dalších asi 15% zaměstnanců je dokonce aktivně neangažovaných ('actively disengaged'), tzn. pracují proti firmě, škodí jak materiálně, tak na morálce kolegů. A jen asi 35% pracovních sil je angažovaných, tedy dělají maximum pro firmu dle svých možností. Ekonomické důsledky pro firmy jsou zřejmé, sociální dopady této demotivace pro společnost jsou ještě horší... více
Člověk 2.0 Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak se člověk jako druh může vyvinout na novou úroveň? Co bude tím dalším evolučním posunem kupředu? více
Reakce účastníků našeho minisemináře o agilním vývoji a scrumu Nedávno jsem byl v královéhradecké pobočce České pojišťovny povědět místnímu development teamu něco o principech 'agile'. Aktuálně některé projekty agilně řídí. Myslí si ale, že by to mohli dělat ještě efektivněji a tak jsme pro ně uspořádali krátký seminář. V první, asi dvouhodinové sekci došlo na krátký přehled teorie okořeněný poznatky z naší dosavadní praxe a v odpolední, o něco delší sekci, jsme v praxi s pomocí 'LEGO workshopu' zkoušeli simulovat jak to je s agile v reálném životě. V tomto článku najdete autentické reakce účastníků workshopu. více
Studie TUL: Aktuální situace v oblasti projektového řízení v českých organizacích S laskavým svolením autorky studie, Mgr. Terezy Semerádové z Technické univerzity v Liberci, Vám přinášíme výsledky studie provedené v prvním pololetí roku 2015 na téma "Aktuální situace v oblasti projektového řízení v českých organizacích". Dotazníkové šetření, které bylo součástí analýzy, mělo za cíl získat informace o tom, zda a jaké metodiky a nástroje projektového řízení organizace používají, jak jsou při tom úspěšné a jaké problémy je nejčastěji postihují. více
Simulace SCRUMu s využitím LEGO Není nad to, osahat si novou metodiku ještě před tím, než ji uplatníte v praxi. Přesně proto také pořádáme workshop s názvem Simulace SCRUMu s využitím stavebnice LEGO. více
Retrospektiva v praxi Jak může v praxi vypadat retrospektiva? Tedy ohlédnutí teamu za dosavadní prací, poučení z chyb, kroky k nápravě, ale také pochvala za to, co se povedlo. více
Motivace - praktické poznámky k implementaci různých motivačních metod Pár poznámek o konkrétních možnostech implementace motivačních mechanismů a metod gamifikace v pracovním procesu. více
Definition of Done (DoD) Dnes na téma Definition of Done. Definice 'hotovo'. Co to vlastně je a k čemu je to dobré?
Definition of Done je sada kritérií, které musí zadaný úkol splňovat, aby jej bylo možno považovat za hotový. Nic víc, nic méně. více
Začátečnická daň, aneb nic není hned Krátké zamyšlení o tom, jak se nezhroutit z toho, že na začátku vaší podnikatelské kariéry jste malí a nikoho nezajímáte :-) A že jsme na tom byli (skoro) všichni podobně. více
Chci být agilní. Jsem na to sám, nebo už to někdy někdo dělal? Jak je na tom světový business s adopcí principů agilního managementu? Jaké jsou hlavní důvody pro agilní transformaci? Jaké jsou benefity 'agile'? Co může přechod na agilní řízení usnadnit? Článek vychází z uveřejněného výzkumu VersionOne 'State of Agile Survey 2013'. více
Value Driven Development Cože tohle slovní spojení vlastně znamená? Hodnotou řízený vývoj? Co si pod tím představit? více
Proč Scrum nefunguje Zdá se že po období boomu SCRUMu pomalu přichází vystřízlivění. Stále častěji slyšíme že 'to není ono', že 'to nefunguje', nebo že 'to nevyřešilo naše problémy'. Proč často nejsou firmy a jejich teamy se SCRUMem spokojeni? Nastala opravdu krize SCRUMu (a potažmo agilního managementu) a návrat k waterfall modelu? více
Nový web projektu Moderní Expozice! Spustili jsme nový web Moderních Expozic. zajímá li Vás jak děláme výstavy a expozice interaktivně, zábavně a poučně, čtěte dále. více
SCRUM a časté problémy Časté problémy a těžkosti, se kterými jsme se setkali a setkáváme při zavádění agilních metodik a procesů do firem. více
Moderní expozice - prezentační klip k Žateckému stroji času Máme nový prezentační klip k moderní expozici 'Žatecký stroj času', kterou jsme realizovali v prosinci 2012 ve spolupráci s Gameful jako nový počin Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci více
Spuštění nového webu CEREBRA s.r.o. Pár slov ke spuštění našeho nového webu. Co to pro nás znamená a něco málo o našem vztahu k minulosti. více
Program stínování managera pro studenty Univerzity Hradec Králové V roce 2012 jsme navázali spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK), konkrétně s Fakultou Informatiky a Managementu (FIM). V roce 2012 jsme v programu měli dva studenty a v dalších letech hodláme pokračovat a pravděpodobně počty i rozšířit.
Přinášíme Vám postřehy dvou studentů, kteří pilotní projekt stínování absolvovali. více
Žatecký stroj času - moderní expozice Abyste viděli, co konkrétně se skrývá za naším projektem 'Moderní expozice', připravili jsme pro Vás pár slov o konkrétním projektu. Od poloviny roku 2012 vznikal projekt nové stálé výstavy v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci. Cílem bylo využít moderních technologií a vtáhnout návštěvníka do dění tak, aby se cítil obohacen nejen informačně, ale také si odnesl silný zážitek. více
Kontakt
Cerebra s.r.o.
Pickova 1486/2
Praha - Zbraslav
156 00 
telefonek  +420 721 660 957 
email  info@cerebra.cz
bod  mapa