English
Obrázky - titulka
Cerebra
Cerebra
Cerebra
Cerebra

Cerebra s.r.o.

Měníme přístup zaměstnanců k firmám a firem k jejich zaměstnancům a to ať již pomocí restrukturalizace organizačních struktur, adopce moderních metod managementu, nebo aplikací inovativních metod motivace lidí.
 
Zaměřujeme se na "růstové problémy" firem, nefungující komunikaci jak uvnitř, tak navenek a na nastavení prostředí přátelského k inovacím, vývoji produktů a služeb a přirozenému rozvoji zaměstnanců. HR chápeme jako Human Relations, ne Resources. Cílíme na vytvoření zdravé firemní kultury, která vede k motivaci a zapojení zaměstnanců a tím k vyšší efektivitě a výkonu celé společnosti.

Naše hodnoty

Věříme v "society first" přístup k podnikání, adaptivitu, sílu vize a v důležitost účelu a smyslu podnikání. Nejsme "velká čtyřka". Nechceme pomáhat. Chceme pomoci. Za všech okolností ctíme naše hodnoty - upřímnost, otevřenost, lidskost.

Naše cíle

Chceme být stále významným propagátorem moderních metod produktového vývojeagilního managementu a významným hráčem v oblasti implementace těchto metod do reálného prostředí.

Věříme, že všechny projekty jsou převážně o lidech a právě proto se na práci s lidmi zaměřujeme. Jak na straně zákazníků a schopnosti jim vyhovět, tak na straně zaměstnanců a umění vytvořit jim takové prostředí, kde mohou být lidmi i v práci. Nejsme jen školitelé a konzultanti. Jsme průvodci a partneři.

Snažíme se i vracet něco společnosti. Každý rok věnujeme minimálně 5% tržeb potřebným. Náš CSR program zahrnuje i spolupráci s univerzitami, kde pořádáme workshopy a studentské stáže a programy stínování a v pomoci svobodným demokratickým vzdělávacím institucím.

 

Společnost CEREBRA s.r.o. působí na českém trhu od roku 2008 především jako poskytovatel consultingu v oblasti organizačního designu firem, řízení vývoje produktů a služeb zejména v oblasti automotive, energetiky, dopravních systémů a v neposlední řadě i ve veřejném sektoru a startupech. Naší doménou jsou restrukturalizace firem, strategie a vize, metody adaptivního produktového vývoje, motivace v pracovním prostředí, Employer Branding, aplikace agilních metodik, jako je např. ScrumKanban i v netradičním prostředí.

Intenzivně se věnujeme také firemní kultuře a budování vztahů zaměstnanců k firmám. Klíčem k tomu je motivace zaměstnanců. Jsme toho názoru, že správně motivovaný zaměstnanec přináší firmě víc, protože svou práci dělá se zájmem. Pomáháme společnostem najít cestu ke svým lidem, obnovit či vybudovat komunikační kanály a nalézt optimální způsoby jak zaměstnance motivovat. Zde aplikujeme metody "Motivace 3.0" a "Svobodné firmy", stejně tak jako poznatky z psychologie a neuroscience. Věříme, že firma s dobrou interní kulturou také mnohem snáze obstojí v dnešní těžké situaci na trhu práce.

 

 

 

CEREBRA - Brainy Solutions!

Novinky
Pracujeme s
BrandBakers Advisory
Pracujeme pro
pracujeme pro ŠKODA AUTO
Česká televize
Pracujeme_pro_Raiffeisen
a mnohé další
Kontakt
Cerebra s.r.o.
Pickova 1486/2
Praha - Zbraslav
156 00 
telefonek  +420 721 660 957 
email  info@cerebra.cz
bod  mapa