úvod   /   Projekty

Úspěšné projekty společnosti CEREBRA s.r.o.

Jádro naší práce stále spočívá oblasti agilní transformace firem, strategickém a CxO poradenství pro firmy, v poradenství s obecně transformačními projekty, implementaci moderních metod řízení projektů a organizací, poradenství / koučingu startupů. To vše s důvěrou ve schopnost lidí spolupracovat, se znalostí toho, co člověka motivuje a s vírou že "kde je vůle, je i cesta".

Budování výkonných organizací

Jeden z velkých problémů současných firem (a společnosti jako celku!) je to, že statisticky cca 50% zaměstnanců firem není angažovaných ("disengaged"), tj. dělají pouze nezbytné minimum práce tak, aby nebyli nějak perzekuováni (na mzdě, nebo vyhozeni). Dalších asi 15% zaměstnanců je dokonce aktivně neangažovaných ("actively disengaged"), tzn. pracují proti firmě, škodí jak materiálně, tak na morálce kolegů. A jen asi 35% pracovních sil je angažovaných, tedy dělají maximum pro firmu dle svých možností. Ekonomické důsledky pro firmu jsou zřejmé, sociální dopady této demotivace pro společnost jsou ještě horší.
Naproti tomu angažovaný zaměstnanec do značné míry žije svou prací, která jej baví. Záleží mu na tom, co dělá, protože v tom vidí smysl a vnímá svůj přínos společnému cíli. Je ochotný udělat něco navíc, když je potřeba. Cítí se být platnou částí teamu. Vzhledem k tomu, že mu jeho práce přináší naplnění, je přínosem i pro společnost.

My pomáháme uvědomělým firmám tohle změnit k lepšímu. Věříme, že ve většině zaměstnanců dřímá velký potenciál, který je škoda nevyužít. Firma s angažovanými zaměstnanci je nejen výkonnější, ale umí pružněji reagovat na změny trhu, lépe shání nové kolegy a její zaměstnanci vedou naplněnější životy.

Více v článku Neangažovaní zaměstnanci - málo zřetelný problém s vážnými důsledky.

 

Pro bono konzultace pro firmy se sociálním přesahem 

Věříme, že smyslem podnikání nemusí být jen zisk. Chceme pomáhat organizacím, které mají pozitivní sociální, nebo environmentální dopad. Věříme, že i v této oblasti můžeme přispět naší dosavadní zkušeností.
 
V rámci projektu Impact First pražského Impact Hubu pomáháme Svobodné škole Praha
 
Jste nezisková organizace či veřejně prospěšná společnost? Jste, nebo se chcete stát tzv. "B-corp."? Má vaše firma sociální / environmentální přesah? Rádi Vám pomůžeme. Ozvěte se na impact@cerebra.cz.
 

Moderní expozice

(R)evoluční a inovativní přístup k řešení a provedení výstav a expozic s využitím moderních technologií a prvků gamifikace, které umožní vtažení návštěvníka do děje a zprostředkují mu jedinečný zážitek.

Spolupráce s univerzitami

Stáže pro studenty, brigády a part-time práce, oponentura bakalářských a diplomových prací.

 

Kontakt
Cerebra s.r.o.
Pickova 1486/2
Praha - Zbraslav
156 00 
telefonek  +420 721 660 957 
email  info@cerebra.cz
bod  mapa
Používáním webu CEREBRA s.r.o. souhlasíte s ukládáním cookies nezbytných pro dobré fungování webu.