úvod   /   Články   /   Chci být agilní. Jsem na to sám, nebo už to někdy někdo dělal?

Chci být agilní. Jsem na to sám, nebo už to někdy někdo dělal?

Chci být agilní. Je ještě někdo takový?

Jak je na tom světový business s adopcí principů agilního managementu? Jaké jsou hlavní důvody pro agilní transformaci? Jaké jsou benefity "agile"? Co může přechod na agilní řízení usnadnit? Článek vychází z uveřejněného výzkumu VersionOne "State of Agile Survey 2013".
 
acrobatreader
 

Kdo byl zkoumán?

Společnost VersionOne, autor jednoho z kvalitních nástrojů pro podporu agilního managementu, pravidelně uveřejňuje výsledky svého průzkumu "stavu Agile". Nejinak je tomu i v tomto roce. Výzkum proběhl v srpnu až říjnu roku 2013 a čítal cca 3500 respondentů z Ameriky a Evropy (66% USA, 20% Evropa). Střední velikost tázaných firem byla 100 zaměstnanců. 81% dotazovaných působilo v oblasti SW vývoje.
 

Zkušenosti s Agile

88% respondentů potvrdilo, že znají Agile, resp. ví oč se jedná. 31% respondentů dokonce používá Agile více než 5 let. Naproti tomu jen 19% organizací tvrdí, že použávají agilní management déle než 5 let. Více než polovina respondentů potvrdila, že agilní řízení využívá na nadpoloviční většině projektů.
Nabízí se otázka co a proč používají na zbytku :-)
 

Používané praktiky

Nejoblíbenější metodikou je s velkým náskokem SCRUM - 55% (73% vč. modifikací SCRUMu a kombinací např. s KANBANem). Nejčastěji používané praktiky agilního vývoje jsou Daily Standupy (používá je 85% dotazovaných), iterativní plánování (75%), Retrospektivy (74%), a Unit Testing (72%).
Naproti tomu relativně málo respondentů používá gamifikaci (25%) a Automatické akceptační testy (28%).
 

Proč agilní projekty krachují, aneb překážky Agile

15% dotazovaných potvrdilo, že žádné jejich agilní projekty se nedají označit za neúspěšné. To vypadá dobře :-)
Časté příčiny neúspěchu jsou ale zejména: nesoulad firemní filozofie a nálady s agilními principy (13%), tlak z okolí na setrvání u waterfall procesu (10%), komunikační a organizační problémy (10%) a nedostatek zkušeností s Agile (11%).
Dotazovaní se taky vyjádřili k tomu, co považují za největší překážky "agilizace". Jedná se o neochotu ke změně organizační kultury (53%), obecně neochotu cokoliv měnit (42%), pokus o naroubování Agile do neagilních frameworků (35%), nedostatek zkušeného (s Agile) personálu (33%) a např. slabá podpora managementu firmy (30%).
Čeho se respondenti obávali při zavádění Agile? Starostí bylo například "méně plánování dopředu" (30%), obava o ztrátu kontroly managementu (30%), nesouhlas managementu (28%), nedostatečná dokumentace práce (24%) a slabá předvídatelnost (23%).
 

Důvody adopce Agile: rychleji, přehledněji, lépe, zábavněji :-)

Nejvíce účastníků průzkumu označilo za důvod k agilní transformaci tyto požadavky: zrychlení Time-to-market, snadné řízení změn priorit projektů, lepší porozumění mezi IT a businessem, zlepšení produktivity práce, zvýšení kvality výstupu, zlepšení viditelnosti (transparentnosti vzhledem k managementu / zákazníkovi) projektu, snížení rizik V neposlední řadě bylo ale jmenováno také zlepšení morálky teamů, snížení nákladů a řízení distribuovaných teamů.
Naprostá většina tázaných se shodla na tom, že požadovaná vylepšení jim agilní metodiky opravdu přinesly! Např. 73% dotazovaných se shodlo na tom, že s Agile dokončí projekt rychleji. 
 

Co agilizaci usnadní?

Agilizace firmy, respektive jejích oddělení, by neměla probíhat ve vakuu. Mezi nejčastěji jmenované skutečnosti, které transformaci usnadní patří zejména: akceptace změny jak ze strany technologických zaměstnanců firmy, tak i businessu, odhodlání ke změně napříč firmou, dobrá znalost toho, co Agile vlastně představuje, využití pilotních projektů a teamů + sdílení a přenos know-how. Dále byla také zmíněna potřeba kvalitního SCRUM mastera (v případě adopce metodiky SCRUM), kvalitního nástroje na podporu řízení projektu a komunikace teamu, principy kontinuálního zlepšování KAIZEN a využití retrospektiv.
 

Jak je na tom adopce Agile v ČR?

Obdobně podrobný průzkum pro Českou Republiku bohužel není k dispozici. Z naší zkušenosti lze vyvodit, že jsme přece jen o pár let nazpět oproti Americe. Je to patrné jak na stavu zavádění Agile u (potenciálních) klientů, tak i na tématech konferencí Agile PragueAgilia Conference u nás.
 
Větší boom agilizace firem v Čechách začal již před několika lety (řekněme 2010). Mnoho společností má za sebou již úspěšnou transformaci jednotlivých teamů, nyní je velmi aktuální téma škálování agilních metod v rámci velkých organizací (kooperace vývových teamů na velkých projektech) a zavádění Agile v rámci celé firmy (kooperace mezi departmenty). Zde je rozhodně ještě velký prostor pro zlepšování.
 
Jako velké téma "na spadnutí" vnímáme nyní i adopci Agile, Lean managementu, SCRUMu a obecně agilního řízení v obasti státní zprávy. Zde je bezpochyby velký potenciál. Otázkou je, zda je zde i vůle.
 
Mnoho firem se již také ale při implementaci agilních metodik "spálilo", respektive transformace nepřinesla očekávané výsledky. Důvodů je mnoho, o některých z nich hovoří i další z našich článků: Proč SCRUM (někdy) nefunguje, popřípadě SCRUM a časté problémy. Jmenovitě bychom zmínili nedostatečnou participaci kouče - implementátora metodiky do firmy. Agilní transformace je poměrně zásadní změnou fungování projektů a také zásadní změnou paradigmatu organizace práce a přístupu teamu. Další komplikací, která s tím souvisí, je často i setrvačnost. Lidé prostě raději setrvávají v zajetých kolejích. A "přehodit výhybku" na kolej novou nemusí být zpočátku definitivní. I proto by měl existovat kontrolní mechanismus, například právě v podobě externího agilního kouče/evangelizátora, který dohlédne na to, že se team postupně nevrátí do starých kolejí, např. nepřestane dělat daily standupy, dema, retrospektivy atd.
 

Budoucnost

future
 
Agile v České republice postupně vyzrává. Je to vidět i na tématech konferencí, kde se od prosté prezentace témat typu "co je vlastně Agile" stále více zmiňují realizované case studies, škálování SCRUMu atd.
 
Business sektor je ekonomickou situací a konkurencí tlačen stále více do optimalizace práce a celkové výkonosti firmy. K tomu může zavedení agilních metodik významně prospět. Někdy to může firmu i zachránit před úpadkem. Otázkou je, zda si to včas uvědomí.
 
Velmi pozitivně vnímáme i to, že zavedení metodik často tlačí samotní zaměstnanci, kteří vnímají, že je na jejich organizaci práce je co zlepšovat. Na agilním kouči je pak také to, aby pomohl získat podporu u managementu.
 
 
 

Zajímá-li Vás tato problematika a chcete se dozvědět víc o tom, zda by bylo vhodné zavedení agilních metodik řízení, lean managementu, SCRUMU atd. i pro Vás, kontaktujte nás, prosím: ChcemeBytTakeAgilni@cerebra.cz.

 

Kontakt
Cerebra s.r.o.
Pickova 1486/2
Praha - Zbraslav
156 00 
telefonek  +420 721 660 957 
email  info@cerebra.cz
bod  mapa