úvod   /   Portfolio

Portfolio – Brainy solutions / chytrá řešení

Efektivní řešení pro Váš business

HR jako Human Relations

 • Během let naší praxe jsme poznali, že ať už se jedná o oblast bankovnictví, IT, nebo třeba průmysl, klíč k úspěchunení v technologiích a nástrojích, ale v lidech. Naším zájmem i expertízou je tedy HR, ale ne ve smyslu Human Resources, ale Human Relations. Věříme, že ať už pomáhám firmám s managementem, strategií, komunikací, nebo třeba se zlepšením výroby/vývoje, v jádru jde vždy o motivaci lidí, o to, jak vnímají smysl práce, o přístup nadřízených k podřízeným, o firemní kulturu. A motivovaní zaměstnanci = dobře fungující firma!
 • Pomůžeme i Vašemu HR oddělení nabrat do plachet nový vítr, reagovat na trendy a měnící se trh, aplikovat principy motivace zaměstnanců, psychologie práce, behavioralismu a neuroscience v praxi.
 • Společně zlepšíme například nábor, onboarding, vzdělávání zaměstnanců, nebo systém odměňování.
 

Projektové řízení a Agile 

 • Chápeme, že v dnešní dynamické době není snadné uřídit projekty. Dnes, více než kdy jindy, je třeba umět rychle reagovat na změny trhu, měnící se zadání, změny přání klientů, změny legislativy atd. Klíčem k tomu mohou být agilní metodiky, které vám právě možnost pružné reakce přinesou. Rádi budeme koučovat vaše manažery, pomůžeme změnit vaši firmu tak, aby "Agile" nebylo jen slovíčko, ale funkční přístup k řízení projektů tak, aby vám poskytl konkurenční výhodu.
 • Rádi poskytneme zkušené managery pro Vaše projekty. Máme zkušenosti s řízením velkých mezinárodních projektů převážně ve vývoji enterprise softwarových systémů, stejně tak jako s menšími softwarovými a implementačními projekty jak přímo v IT, tak i mimo.

Employer Branding - budování dobré pověsti firmy jako zaměstnavatele

 • Těžce se vypořádáváte se situací na trhu práce? Nemáte již kde brát nové zaměstnance? Máte podstav a nestíháte vyrábět a dodávat? Projekty by byly, ale nemá na nich kdo pracovat? Anebo vaší firmě chybí lidé s klíčovými kompetencemi? Zkusili jste již všemožnou reklamu a inzertní portály, Úřad práce, letáky a přesto se k vám nikdo nehlásí? Anebo jen takoví zaměstnanci, kteří o práci stejně nestojí? Berou vám zaměstnance jiné firmy? Odcházejí vaši lidé ke konkurenci? Dá se s tím něco dělat?
 • Nejste v tom sami, podívejte se na situační analýzu Employer Brandingu pro jednoho z našich klientů.
 

CxO poradenství, změnové projekty, restrukturalizace, řešení růstových potíží

 • Vybudovat fungující společnost je těžké. Stejně těžké je udržet ji při životě v dlouhodobém horizontu. Často se přitom dostanete do situace, kdy vás přetěžuje operativa a nemáte čas na strategický rozvoj. Nebo vaše firma přerostě hranici, kdy ji může (u)řídit jeden člověk a začně ztrácet rychlost a směr. Nebo třeba potřebujete umět rychleji reagovat na změny dnešního turbulentního trhu. Anebo potřebujete zlepšit spolupráci jednotlivých oddělení ve firmách. V těchto situacích, kdy se na vás ve firmě valí problémy a vás již podnikání přestává těšit, umíme poradit a pomoci. Pomůžeme vám výše uvedené komplikace překonat a mít zase z práce radost.
 • Rádi poradíme jak oprášit a hlavně jak řádně využít vaší vizi, jak ji naplnit a přetavit v každodenní práci s jasným cílem. Pomůžeme s vnitřní komunikací ve firmě a s efektivním fungováním týmů. Zlepšíme schopnost leadershipu vašich manažerů. Budou tak zaměstnance moci vést a ne jen řídit. Naučíme vás lépe určovat a zvládat priority. 
 • Předáme vám naše zkušenosti s principy Lean managementu a agilními metodikami Kanban, Scrum atd. a naučíme vás vytěžit z nich maximu.
 • Seznámíme vás s moderními přístupy k řízení firem, ukážeme vám, že existují i jiné cesty, než klasický "tayloristický" model řízení.

Školení nejen pro vývojáře software

 • Od (Acceptance) Test Driven Developmentu a Unit Testingu přes Design Patterns až po komponenty třetích stran a kontinuální integraci. Pro ty z Vás, kteří zavádějí Scrum, nebo mají nějaké problémy při jeho aplikaci máme akční workshop Simulace Scrum s využitím LEGO®.

 Zážitkové firemní teambuildingy

 • Pro firmy, se kterými spolupracujeme delší dobu a tudíž známe jejich zaměstnance, pořádáme skvělé zážitkové teambuildingy. Akce probíhá nejčastěji jako celodenní "bojovka" v nějaké zajímavé lokalitě, kdy teamy postupují příběhem, které je úzce spjat s reáliemi daného místa. Aby se dostali na konec příběhu, musí plnit rozličné úkoly, luštit šifry a spolupracovat.
 • Průběh takových teambuildingů je asi následující: Ráno se sejdeme na daném místě a lidé se rozdělí do teamů (může to být náhodné, anebo tak, jak chcete teamy stmelovat). Teamy jsou nainstruovány dle hry, která je pro ně připravena, případně dostanou nějaké materiály, pokud to hra vyžaduje. No a pak se rozprchnou v rámci dané lokality a plní úkoly, které se před nimi odkrývají tak, jak postupně procházejí hrou. Obvykle to je kombinace luštění šifer a rébusů, hledání v mapě, hledání informací na internetu, hledání skrytých "pokladů" ke kterým teamy navede rozluštění šifer, popřípadě nějaká interakce s místními lidmi (třeba natočení reportáže). Přitom ale účastníci také poznávají místní reálie, historii, významná místa atd.
 • Teambuilding, který jsme kupříkladu dělali pro Czech News Center, a.s., se odehrával v Žatci. Je to město chmele a piva, takže jsme připravili tématický příběh čerpající z reálné historie města, okořenili to smyšleným příběhem á la Šifra mistra Leonarda a vyslali teamy do města. Mezitím někomu z teamu zavolal neznámý člověk ("Vím kdo jste a proč jste přijeli...") a sdělil jim tak první instrukci. A od toho se odvíjel příběh dále...
 • Typicky samotná hra trvá mezi 4 a 10 hodinami, přičemž účastníci mají čas jít na oběd, dát si pivo atd. Na konci pak může být nějaká materiální výhra (tématicky spjatá s hrou) atd.

Gildy - řešení pro vnitrofiremní vzdělávání a přenos know-how

 • Častým problémem ve firmách je interní vzdělávání, tedy přenos know-how v rámci společnosti. Jedna část firmy nabude nějakou znalost či zkušenost, kterou by bylo vhodné předat dále, což se ale z různých důvodů často nestane a tak musí zaměstnanci často "znovuvynalézat kolo". A to stojí jak čas, tak peníze. Jednou z metod podpory přenosu a zachování znalostí ve firmě je systém takzvaných "gild".
 • Jaké problémy tím umíme vyřešit a jaké přínosy to řešení bude mít se podívejte zde: Gildy - podpora vzdělávání a přenosu know-how ve firmě
 
 

Máte-li zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme, napište nám na info@cerebra.cz.

Nezapomeňte se též podívat na naše projekty:

Aktuální nabídka školení

 • Management
  • Principy agilních metodik a Lean Managementu
  • SCRUM
  • pro vývojáře
  • pro analytiky
  • pro sales/top management
  • akční workshop Simulace SCRUM s využitím LEGO®
  • KANBAN
  • Nástroje pro podporu Agile - Atlassian JIRA

 • Nástroje Atlassian
  • Atlassian Confluence
  • Atlassian JIRA - beginner + advanced
  • Atlassian JIRA - administrace

 • Vývojářská 
  • Test Driven Development + Unit Testing
  • Návrhové a achitektonické vzory
  • Most useful .NET Tools and Libraries (ReSharper, dotTrace, NuGet, PowerCollections, ...)
  • ORM - Entity Framework nebo NHibernate
  • Silverlight & WCF basics (včetně Prism, MVVM)
  • Modern Application Development (moderní styl vývoje aplikací - SCRUM + používané nástroje, IoC, TDD, principy logování, správy databází apod.)
  • ASP.NET
  • ASP.NET MVC
  • Průběžná integrace a TeamCity (případně Atlassian Bamboo)
  • Programování C# 4 a .NET 4.0
  • WCF, Entity Framework apod.
  • Systémová architektura pomocí .NET
Více též na stránce školení.
 
 
Máte-li o naše školení zájem, napište nám, prosím, na skoleni@cerebra.cz.
Kontakt
Cerebra s.r.o.
Pickova 1486/2
Praha - Zbraslav
156 00 
telefonek  +420 721 660 957 
email  info@cerebra.cz
bod  mapa