úvod   /   Portfolio   /   Employer Branding

Employer Branding, aneb Jak být firmou, kde lidé opravdu chtějí pracovat

Těžce se vypořádáváte se situací na trhu práce? Nemáte již kde brát nové zaměstnance? Máte podstav a nestíháte vyrábět a dodávat? Projekty by byly, ale nemá na nich kdo pracovat? Anebo vaší firmě chybí lidé s klíčovými kompetencemi? Zkusili jste již všemožnou reklamu a inzertní portály, Úřad práce, letáky a přesto se k vám nikdo nehlásí? Anebo jen takoví zaměstnanci, kteří o práci stejně nestojí? Berou vám zaměstnance jiné firmy? Odcházejí vaši lidé ke konkurenci? Dá se s tím něco dělat?
 
Na českém trhu práce panuje mimořádná situace. Nezaměstnanost je tak nízká, že pracují prakticky všichni, kdo pracovat chtějí. Firmám chybí desítky tisíc vývojářů a obecně pracovníků v IT, ve výrobě zase chybí desítky, respektive stovky tisíc dělníků. Společnosti se předhánějí v nabídce různých bonusů, dovolené navíc, nebo se dokonce pustily do roztáčení spirály přidávání platů. Když se podíváte na inzeráty s nabídkami práce, vypadají všechny prakticky stejně...
 
 

Tak tedy jak z toho ven? Employer Branding!

Obzvlášť v dnešní turbulentní době, kdy je nouze o zaměstnance, je třeba systematicky pracovat na pověsti firmy. Proč jen málokdy naleznete inzerát poptávající pracovníky třeba do naší národní automobilky? Protože to nepotřebuje. O lidi nemá nouzi, chce tam pracovat každý.
 
Pověst se ovšem nevybuduje přes noc, je to spíše o systematické a dlouhodobé práci. Stejně tak nejde o vytváření pozlátka, respektive jen "líbivé fasády na budově v havarijním stavu". Tedy pověst nevybudujete jen marketingem "zvenku", ta musí vzejít zevnitř a být zcela autentická.
 
Tomáš Baťa se zabýval Employer Brandingem už kdysi. Inspirací je dodnes. (zdroj obrázku: http://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/obrazky/delnici.jpg)
Tomáš Baťa se zabýval Employer Brandingem už kdysi. Inspirací je dodnes.
 
Budování a udržování pověsti firmy (jako dobrého zaměstnavatele) se obvykle říká Employer Branding, tedy "vytváření značky zaměstnavatele". V dynamických odvětvích (např. IT, finance,...) a v západním světě je to "velká věc" hlavně díky silnému konkurenčnímu tlaku. Firmy si již zkrátka uvědomily, že služební telefon, auto a 6 týdnů dovolené prostě nestačí.
 

A co tedy máme dělat?

Employer Branding je souhrnný název pro mnoho činností z velmi různých oblastí působení firmy. V podstatě je to holistický přístup k vybudování pověsti firmy jako skvělého a žádaného zaměstnavatele skrze cílené aktivity například v těchto oblastech:
 • Vize. Málokdo prostě chodí rád jen tak pracovat, téměř každý ale rád přiloží ruku k dílu, pokud se jedná o něco zajímavého, atraktivního, jedinečného. Obzvlášť pokud se o tom pak třeba píše v médiích. Nabídněte lidem něco, o čem budou moci svým přátelům vyprávět a být hrdí na to, že se na tom podílejí. Lidé zkrátka pracují aktivněji, pokud vědí, jaký smysl a účel, popřípadě společenský přínos, jejich práce má.
  Vize (a aktivní komunikace toho, zda a jak se k jejímu naplnění firma blíží) též slouží jako "záruka" kontinuity zaměstnání, tj. že tu vaše firma bude i za pár let.

 • Efektivní komunikace, feedback. Nikdy nelze něco "překomunikovat", vždy je třeba se o problémech a stejně tak i o úspěších intenzivně bavit. Včasný, slušný a upřímný feedback je kladivo na pochyby, "šuškandu", mizernou náladu, stress a také neefektivitu v každé firmě. Také máloco je tak frustrující, jako nedostupnost informace v době, kdy je nejvíc potřeba. To vede nejen ke stresu, ale také k "znovuvynalézání kola", tedy neefektivitě a finančním ztrátám.
  Stejně důležité je i to, aby všichni věděli, v jaké situaci se firma v danou dobu nachází, kam směřuje a kdy tam bude. Ani ekonomické ukazatele firmy by neměly být tajemstvím. A že jim někteří zaměstnanci nerozumí? Pomožte jim ekonomiku businessu pochopit, omezíte tak třeba část nesmyslných požadavkům na plošné zvedání mezd...

 • Firemní kultura, tedy otevřenost, informovanost, transparence, atmosféra, hodnoty a mnohé další. Firemní kultura je odraz toho, jak se cítíte, když ve firmě jste jako zaměstnanec. Nemanifestuje se jen v tom, jak vypadá recepce a vstupní hala, ale zrcadlí se zejména v komunikaci na pracovišti, v řešení problémů i oslavě úspěchů, v kamarádství mezi lidmi (zejména z různých oddělení firmy), v chování nadřízených k podřízeným i naopak a také třeba v tom, jak se firma vypořádává se "shnilými jablky", která mohou časem zničit "celý košík".
  Co lidi při práci motivuje, je též autonomie. Nechte kompetentní zaměstnance rozhodovat. Věřte jim. Zabezpečte jim dostatek informací pro jejich konání. Nic není víc demotivujícího, než když jsou schopní lidé zbytečně "vedeni za ručičku".
  Firemní kultura je to, co u vás vaše zaměstnance udrží, i když zrovna třeba dostanou nabídku práce za lepší peníze jinde.

 • Systémy odměňování. Pocit nespravedlnosti v odměňování pracovního výkonu je jedním z nejčastějších zdrojů stresu a špatné nálady mezi zaměstnanci v ČR. Tomu se dá ale relativně předejít pomocí transparentnosti a jasných pravidel. Zkusit můžete i "týmotvorné" aktivity jako např. vzájemné hodnocení spolupráce lidí v teamech, tzv. "peer-2-peer bonus system" *1

 • Vzdělávání zaměstnanců je jedním z nejvíc ceněných benefitů ve firmách. A nemusí jít nutně jen o vzdělávání v přímé souvislosti s oborem činnosti daného zaměstnance. Vždyť jak lépe se vypořádat třeba s velkou mírou předluženosti (a exekucí, se kterými se pojí celá plejáda negativních jevů) některých skupin zaměstnanců, než vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti!
  Firmy se též často potýkají s velkou fluktuací ve zkušební době. A to stojí spoustu peněz. Velkou pozornost je tedy třeba věnovat nejen samotnému náboru, ale také adaptačnímu procesu, zaškolování, resp. "onboardingu".
  A říkáte si "a co když je vyškolíme a oni odejdou..."? Zkuste si spíš položit otázku "a co když je nevyškolíme a oni zůstanou..."!

 • CSR - Společenská odpovědnost firmy je opět silný nástroj budování pověsti firmy, Employer Brandingu. Jak hrdí mohou být zaměstnanci na společnost, která kupříkladu hospodaří bezodpadově? Nebo aktivně pomáhá místním sdružením, neziskovkám, školám, domovům důchodců atd. Navíc do společensky prospěšných aktivit se jménem firmy mohou sami zaměstnanci i přímo zapojit. Zkuste si představit, že vaše firma kupříkladu vybuduje dětské hřiště. Ale neobjedná ho u jiné firmy, ale její zaměstnanci jej vybudují vlastníma rukama. Jejich jména pak třeba mohou být na pamětní plaketě na místě; a jak bude každý z nich hrdý, když se jejich jméno objeví třeba v místním tisku, nebo lokální televizi! Stejně tak je dobré nezapomenout na zaměstnance, kteří odešli do důchodu. Ti jsou často věrnými šiřiteli pověsti podniku, ať už pozitivní, nebo negativní.

 • HR marketing a vnější komunikace firmy, na to pochopitelně nelze zapomenout. Nemá smysl se zde nyní věnovat klasickým metodám, jako publikace volných pozic na pracovních portálech a v místní inzerci, to už beztak děláte. Zkusili jste ale využít příběhů vašich stávajících spokojených zaměstnanců? Novému uchazeči se do nové práce určitě půjde raději, pokud už pár kolegů poznal třeba prostřednictvím videovzkazů na náborovém webu firmy, když už, alespoň pocitově" přijde mezi známé... Zkuste též cíleně pracovat s "ambasadory", tj. zaměstnanci, kteří již teď pro vás rádi pracují a jsou ochotní se o tu zkušenost podělit i mimo firmu. Jak mezi svými známými a kamarády, tak třeba v odborných médiích a na sociálních sítích.
  Podporujte lokální akce a patriotismus, buďte vidět na sportovních a kulturních událostech, komentujte dění z vašeho businessu v lokálních a oborových médiích, buďte vidět (v dobrém světle)!

 • Work - Life balance, tedy rovnováha mezi prací a osobním životem je dnes více, než kdykoli jindy, ceněným "bonusem". Starejte se o své lidi, nedopusťte například, aby se z přesčasů stala běžná norma. Pořádejte firemní akce pro zaměstnance včetně jejich rodin. A uvažovali jste již třeba o firemní školce?
Aktivit spojených pod název Employer Branding je mnoho a tohle byla jen malá "ochutnávka" různých možností. Každá firma má mezery někde jinde a tak je k tomu třeba i přistupovat. Je však jistě vidět, že dnes již nestačí hezký inzerát, v něm pár bonusů jako telefon a stravenky, ale že ty nejlepší zaměstnance přitáhne hlavně smysluplná práce, rozumná komunikace, dobrá atmosféra a spíš než na klasický inzerát se "chytí" na opravdový příběh zaměstnance - budoucího kolegy.
 
A kdy jste naposledy udělali společné foto teamu u vás? (zdroj fotografie: http://www.zlin.estranky.cz/img/picture/602/dilna-obuvnicka-1924.jpg)
A kdy jste naposledy udělali společné foto vašeho teamu?
 
Cítíte-li, že i vaše firma pro svůj další rozvoj potřebuje silnější značku, rádi vám pomůžeme. Ozvěte se nám na employerbranding@cerebra.cz! Pojďme společně pomoci vaší firmě a udělat z ní zaměstnavatele, ke kterému se lidé budou sami hlásit!
 
Kontakt
Cerebra s.r.o.
Pickova 1486/2
Praha - Zbraslav
156 00 
telefonek  +420 721 660 957 
email  info@cerebra.cz
bod  mapa